Özel dik üçgenler
Bir dik üçgende hipotenüsün karesi diğer iki kenarın kareleri toplamıdır

      c² = a² + b²

a , b , c tam sayılar olmak üzere a² = c + b kuralını sağlayan üçgenler özel üçgenlerdir .

Örnek – 1 :

1 , 2 , ( (3)^(1/2) ) üçgenini ele alalım
3 = 1 + 2
( (3)^(1/2) )² + 1 ² = 2 ² ve 3 + 1 = 4 tür bu bilinen 30 ,60,90 üçgenidir

Örnek – 2 :

2 , 3 , 5 üçgenini ele alalım
5 = 3 + 2
( (5)^(½) )² + 2² = 3² ve 5 + 4 = 9

Örnek – 3 :

3 ,4 , 7 üçgeni
7=3+4
((7)1/2)²+3²=4² ve 7 + 9 = 16

Örnek – 4 :

3,4,5 üçgeni
(veya 9 ,4 , 5 üçgeni)
3²=9
9=4+5
((9)1/2)² + 4²= 5² ve 9 + 16 = 25

Örnek – 5 :

Bilinen üçgenlerden 5 , 12 ,13 üçgeni
5²=25
25=12+13
((25)1/2)²+ 12² =13² ve 25 4 144 = 169

Örnek – 6 :

7,24,25 üçgeni ve
7²=49
24+25=49
((49)1/2)2 + 24²=25² ve 49 + 576 = 625

Bu örnekler çoğaltılabilir .
r /> Burada önemli olan nokta
c² = a² + b²
a² = c² - b²
a²=( c – b ) x ( c + b)
b,c bu üçgenlerde ardışık sayı olduğu için
c – b = 1
a² = c + b dir

açı ölçüşerine göre 30 , 60 , 90 ve kenar uzunluklarına göre 3 , 4 , 5 ve 5 , 12 , 13 ve 7 , 24 , 25 gibi tanımlanmış üçgenlerin açı kenar bağıntıları bilinmektedir .
bu kuralı sağlayan tüm üçgenler dik üçgendir . ve dik üçgen bağıntılarını sağlar

Pratik olarak hipotenüs ve bir dik kenar uzunlukları ardışık sayılarsa , bu sayıların farkları 1 olduğu için toplamlarının karekökü diğer dik kenar uzunluğunu verir

8 , 15 , 17 gibi üçgenlerde de pratik olarak kenar toplamları ve kenar farklarının çarpımının tam kare sayı olduğu dikkat çekmektedir

Düzenleme :   :  Murat K.
Oluşturulma :  :   24/05/2020
Son Güncelleme :  :   24/05/2020