İkiz asal sayılarla ilgili bir çalışma
z, t bir ikiz asal ,
m ve n ardışık iki sayı ,
a ve b ardışık iki tek sayı olmak üzere

Her ikiz asalın
         z = ( m x a ) + ( n x b )
         t = ( m x b ) + ( n x a )
Şeklinde en az bir tanımlaması vardır .

Örnek - 1 :

     z = ?
     t = ?
     m = 1
     n = 2
     a = 1
     b = 3

         z = ( m x a ) + ( n x b ) = ( 1 x 1 ) + ( 2 x 3 ) = 1 + 6 = 7
         t = ( m x b ) + ( n x a ) = ( 1 x 3 ) + ( 2 x 1 ) = 3 + 2 = 5
         z = 7
         t = 5

Örnek - 2 :

     z = ?
     t = ?
     m = 1
     n = 2
     a = 5
     b = 7

         z = ( m x a ) + ( n x b ) = ( 1 x 5 ) + ( 2 x 7 ) = 5 + 14 = 19
         t = ( m x b ) + ( n x a ) = ( 1 x 7 ) + ( 2 x 5 ) = 7 + 10 = 17
         z = 19
         t = 17

Örnek - 3 :

     z = ?
     t = ?
     m = 3
     n = 4
     a = 5
     b = 7

         z = ( m x a ) + ( n x b ) = ( 3 x 5 ) + ( 4 x 7 ) = 15 + 28 = 43
         t = ( m x b ) + ( n x a ) = ( 3 x 7 ) + ( 4 x 5 ) = 21 + 20 = 41
         z = 43
         t = 41

Örnek - 4 :

     z = ?
     t = ?
     m = 11
     n = 12
     a = 5
     b = 7

         z = ( m x a ) + ( n x b ) = ( 11 x 5 ) + ( 12 x 7 ) = 55 + 84 = 139
         t = ( m x b ) + ( n x a ) = ( 11 x 7 ) + ( 12 x 5 ) = 77 + 60 = 137
         z = 139
         t = 137

Örnek - 5 :

     z = ?
     t = ?
     m = 7
     n = 8
     a = 9
     b = 11

         z = ( m x a ) + ( n x b ) = ( 7 x 9 ) + ( 8 x 11 ) = 63 + 88 = 151
         t = ( m x b ) + ( n x a ) = ( 7 x 11 ) + ( 8 x 9 ) = 77 + 82 = 149
         z = 151
         t = 149

m,n a,b z,t
1 , 2 1 , 3 5 - 7
1,2 3 , 5 11- 13
1,2 5 , 7 17 - 19
1,2 9 , 11 29 - 31
1,2 13 , 15 41 - 43
1,2 19 , 21 59 - 61
1,2 23 , 25 71 - 73
1,2 33 , 35 101 - 103
1,2 35 , 37 107 - 109
1,2 45 , 47 137 - 139
1,2 49 , 51 149 - 151
1 , 2 ... Tüm ikiz asallar
... ... ...
2,3 5 , 7 29 - 31
2 , 3 11 , 13 59 - 61
3 , 4 5 , 7 41 - 43
103 , 104 3 , 5 827 - 829
1 , 2 293 , 295 881 - 883


İspat :

z ve t sayılarının toplamıyla bir f sayısı tanımlayalım . f = z + t

Örnek - 6 :

     m = 1
     n = 2
     a = 3
     b = 5
     z = 11
     t = 13
     f = 24
     f sayısını çarpanlara ayıralım
          f = 24 = 1 x 24
          f = 24 = 2 x 12
          f = 24 = 3 x 8
          f = 24 = 4 x 6

f sayısının çarpanlarını { ( 1 , 24 ) , ( 2 , 12 ) , ( 3 , 8 ) , ( 4 , 6 ) } şekline yazabiliriz
f sayısın çarpanlarından her iki çarpanında 1 sayısından büyük ve çarpanlardan biri tek sayı olan çarpanları alalım { (3 , 8 ) }

burada amaç çarpanlardan birini ardışık iki sayının toplamı şeklinde ve diğer çarpanı ardışık iki tek sayının toplamı şekline yazabilmetir .ardışık iki sayının toplamı d aima bir tek sayıyı verdiğinden , ardışık iki tek sayının toplamıda daima bir çift sayıyı verdiğinden bir tek ve bir çift sayıdan oluşan çarpan çiftlerini almaktayız .

3 sayısını ardışık iki sayının toplamı şeklinde yazalım 3 = 1 + 2
8 sayısını ardışık iki tek sayının toplamı şeklinde yazalım 8 = 3 + 5
f=24
f= 3 x 8 f= ( 1 + 2 ) x ( 3 + 5 )
f= ( 1 x 3 ) + ( 1 x 5 ) + ( 2 x 3 ) + ( 2 x 5)
f = ( 1 x 3 ) + ( 2 x 5 ) + ( 1 x 5 ) + ( 2 x 3)
bu noktada z = ( 1 x 5 ) + ( 2 x 3 ) ve t = ( 1 x 3 ) + ( 2 x 5 ) eşitliklerini hatırlayalım
f = z + t = 11 + 13 = 24

Örnek - 7 :


     m = 1
     n = 2
     a = 9
     b = 11
     z = 29
     t = 31
     f = 60

f sayısını çarpanlara ayıralım
f = 60 = 1 x 60
f = 60 = 2 x 30
f = 60 = 3 x 20
f = 60 = 4 x 15
f = 60 = 5 x 12
f = 60 = 6 x 10

f sayısının çarpanlarını { ( 1 , 60 ) , (2 , 30 ) , ( 3 , 20 ) , ( 4, 15 ) , ( 5 , 12 ) , ( 6 , 10 ) } şekline yazabiliriz

f sayısın çarpanlarından her iki çarpanında 1 sayısından büyük ve çarpanlardan biri t ek sayı olan çarpanları alalım { (3 , 20 ) , ( 4 , 15 ) , (5 , 12 ) }

burada amaç çarpanlardan birini ardışık iki sayının toplamı şeklinde ve diğer çarpanı ardışık iki tek sayının toplamı şekline yazabilmetir .ardışık iki sayının toplamı daima bir tek sayıyı verdiğinden , ardışık iki tek sayının toplamıda daima bir çift sayıyı verdiğinden bir tek ve bir çift sayıdan oluşan çarpan çiftlerini almaktayız .

{ ( 3 , 20 ) , ( 4 , 15 ) , ( 5 , 12 ) }

Sayı çiftlerini tek tek ele alalım

f = 3 x 20 için
m = 1
n = 2
a = 9
b = 11
3 sayısını 3= 1 + 2 şeklinde ardışık iki sayının toplamı şeklinde yazalım 20 sayısını 20 = 9 + 11 şeklinde ardışık iki tek sayının toplamı şeklinde yazalım .

f = 3 x 20
f = ( 1 + 2 ) x ( 9 + 11 )
f = ( 1 x 9 ) + ( 1 x 11 ) + ( 2 x 9 ) + ( 2 x 11 )
f = ( 1 x 11 ) + ( 2 x 9 ) + ( 1 x 9 ) + ( 2 x 11 )
z = ( 1 x 11 ) + ( 2 x 9 )
t = ( 1 x 9 ) + ( 2 x 11 )
f = 29 + 31
f = 60

( 3 ,20 ) , ( 4 , 15 ) , ( 5 , 12 ) } ‘ den ( 4 , 15 ) ‘ i inceleyelim .
f = 4 x 15
a = 1
b = 3
m = 7
n = 8

4 sayısını 4 = 1 + 3 , ardışık iki tek sayının toplamı şeklinde yazalım 15 sayısını 15 = 7 + 8 , ardışık iki sayının toplamı şekline yazalım

f = 60
f = 4 x 15
f = ( 1 + 3 ) x ( 7 + 8 )
f = ( 1 x 7 ) + ( 1 x 8 ) + ( 3 x 7 ) + ( 3 x 8 )
f = ( 1 x 8 ) + ( 3 x7 ) + ( 1 x 7 ) + (3 x 8 )
z = ( 1 x 8 ) + ( 3 x 7 )
t = ( 1 x 7 ) + ( 3 x 8 )
f = z + t = 29 + 31
f = 60

{ ( 3 ,20 ) , ( 4 , 15 ) , ( 5 , 12 ) } ‘ den ( 5 , 12 ) ‘ i inceleyelim .
f = 5 x 12
a = 5
b = 7
m = 2
n = 3

12 sayısını 4 = 5 + 7 , ardışık iki tek sayının toplamı şeklinde yazalım 5 sayısını 5 = 2 + 3 , ardışık iki sayının toplamı şekline yazalım
f = 60
f = 5 x 12
f = ( 2 + 3 ) x ( 5 + 7 )
f = ( 2 x 5 ) + ( 2 x 7 ) + ( 3 x 5 ) + ( 3 x 7 )
f = ( 2 x 7 ) + ( 3 x 5 ) + ( 2 x 5 ) + ( 3 x7 )
z = ( 2 x 7 ) + ( 3 x 5 ) ve t = ( 2 x 5 ) +( 3 x 7 )
f = z + t = 29 + 31 = 60
f = 60

z , t sayılarını ikiz asalları tanımlamak için kullandık . elde ettiğimiz en küçük ikiz asal ( 5 , 7 ) olduğuna göre ve 3 e bölünen tek asal sayı 3 olduğuna göre ; 3 ten büyük hiçbir asal sayı 3 e tam olarak bölünememektedir . bu durumda ikiz asalı tanımlayan sayı çiftleri yani z ve t 3 e tam olarak bölünemez . z ve t 3 e bölünemediği gibi 3 e bölümünden 1 ve 2 kalanları elde edilir . çünkü z ve t sayıları 3 e bölünebilen bir sayının bir küçüğü ve bir büyüğüdür . ve z ve t 3 e bölümden 1 ve 2 kalanını verirler . kalanlar toplamı 1 ve 2 , 1 + 2 = 3 olduğundan , z ve toplamıyla elde edilen f sayısı 3 e bölünür . iki tek sayının toplamı çift sayı olduğundan z ve t de tek sayı olduğundan ( ( 2 den büyük her asal sayı tektir ) ve (elde ettiğimiz en küçük ikiz asal (5, 7 ) dir yani kural dışı olan ( 2 , 3) ü kapsam dışı alıyoruz ) z ve t toplamı yani f çift bir sayıdır

f sayısı 3 e bölünebilen çift bir tamsayıdır

f sayısı 6 ya da tam bölünür

z1 ve t1 ,, z2 ve t2 , z3 ve t3 , …. Zk ve tk şeklinde ikiz asllarla elde edilen

f1, f2, f3, … fk şeklindeki tüm f sayıları 3 e bölünebilen çift sayılardır

f sayısı çift sayı olduğundan ve 3 ve/veya başka bir tek sayının bir sayıyla çarpımıyla elde edildiğinden , iki tek sayinin çarpımı çift sayı olmadığından ; 3 ve/veya bir tek sayinin bir çift sayıyla ( a + b ) çarpımı f sayısını verir .

f1, f2, f3, … fk şeklindeki tüm f sayıları 3 ve bir çift sayının çarpımıdır .

Bu durumda tüm ikiz asal toplamlarının 3 e bölündüğünü kabul ederiz .

ve bu koşulla tüm ikiz asalların bu yöntemle elde edildiğini ispatlamış oluruz.

f1, f2, f3, … fk şeklindeki tüm f sayılarının bazıları 1 ve 3 ten başka bir tek sayının bir çift sayıyla çarpımıyla elde edilir

bu durumda tüm ikiz asalların bu yöntemle bir veya birden fazla şekilde elde edildiğini ispatlamış oluruz .

Sonuç :


     Her ikiz asalın
          z = ( m x a ) + ( n x b )
          t = ( m x b ) + ( n x a )
     Şeklinde en az bir tanımlaması vardır .

Düzenleme :   :  Murat K.
Oluşturulma :  :   25/05/2020
Son Güncelleme :  :   25/05/2020